Derz Dolgularda Renkte Dalgalanma

Nedenleri;
- Su miktarının tavsiye edilen oranda kullanılmaması.
- Karışım suyunun kirli olması.
- Derz dolgunun mikser ile karıştırılmaması.
- Derz dolgunun karıştırılmasının ardından önerilen bekleme süresi dolmadan uygulamaya geçilmesi.
- Derz doldurma seviyelerinin eşit olmaması.
- Silme işleminin zamanında yapılmaması.
- Silme işleminin sulu sünger ile yapılması.
- Silme işleminde seramik üzerindeki harç artıklarının derz aralarında sürüklenmesi.
- Son temizlemenin erken yapılması.

Çözüm Önerileri;
- Su miktarı tavsiye edilen oranda kullanılmalı.
- Derz dolgu temiz su ile karıştırılmalı.
- Derz dolguya rengini veren pigmentlerin ürün içerisinde eşit dağılımı için düşük devirli mikser ile karıştırılmalı.
- Derz dolgunun karıştırılmasının ardından tavsiye edilen süre kadar harcın olgunlaşması beklenmeli.
- Seramikler arasında kot farkı olmamasına dikkat edilmeli, derzler eşit seviyede doldurulmalı.
- Silme işlemi yüzey matlaşınca yapılmalı.
- İyice sıkılmış sünger ile silim yapılmalı.
- Silme işlemi esnasında seramiklerin yüzeyindeki derz dolgu artıkları derz aralarına bulaştırılmamalı.
- Son temizleme derzler tamamen kuruduktan sonra yapılmalı. 

Derz Dolgularda Çatlama

Nedenleri;
- Yüzeyin aşırı emici olması, 
- Derz genişliğine uygun ürün seçilmemesi, 
- Yüzeyin yeterince nemlendirilmemesi, 
- Su miktarının iyi ayarlanamaması, 
- Ortam ve/veya yüzey sıcaklığının yüksek olması, 
- Yüzeyin rüzgara maruz kalması, 
- Yüzeyin aşırı sulu silinmesi, 
- Derzin tam doldurulmaması.

Çözüm Önerileri;
- Derz genişliğine uygun ürün seçilmeli, 
- Derz araları su ile iyice nemlendirilmeli, 
- Su miktarı iyi ayarlanmalı, 
- Direk güneş altında ve yüksek sıcaklıkta uygulama yapılmamalı, 
- Uygulama sonrası yüzey rüzgardan korunmalı.

Yapıştırma Harçlarında Zayıf Yapışma

Nedenleri;
- Yeterli karışım suyunun eklenmemesi,
- Yüzey hazırlığının düzgün yapılamaması,
- Ortam sıcaklığının yüksek olması,
- Taraklanan yapıştırıcının rüzgara maruz kalması,
- Açık bekletme süresinin aşılması,
- Uygun yapıştırıcı seçilmemesi,
- Yanlış yapıştırma metodu kullanılması,
- Ürünün raf ömrünün geçmiş olması,
- Seramik ebadına uygun tarak ölçüsünün seçilmemesidir.
Çözüm önerileri ;
- Emici zemin nemlendirilmeli veya astarlanmalı,
- Yüksek sıcaklık ortamında uygulama yapılmamalı,
- Yüzey rüzgardan korunmalı, 
- Büyük ebatlı seramiklerde ve dış ortam uygulamalarında kombine yöntem ile yapıştırma yapılmalı,
- Raf ömrü geçmiş ürün kullanılmamalı, 
- Kaplama malzemesine, uygulanacak ortam ve yüzeye uygun yapıştırıcı seçilmeli, 
- Duvar Seramiği uygulama öncesi ıslatılmalı, 
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey kontrollerinin iyi yapılması, uygun astar ve yapıştırıcı kullanılmalı, 
- Seramik boyutlarına uygun tarak diş ölçüsü seçilmelidir.